Hoe vang je het verlies aan bereik van televisie in de jongere doelgroep op?

Onderzoeksbureau Ebiquity heeft haar jaarlijkse mediarapport gepubliceerd. Waar ze de afgelopen jaren er nog op hamerde dat televisie nog steeds het medium was om massaal bereik te realiseren, nuanceert ze dit nu.

Niet dat ze televisie afschrijft. Nee, integendeel televisie zal nog wel een aantal jaren het leidende medium blijven om massaal bereik te realiseren, maar…. commercials die worden uitgezonden op lineaire televisie bereiken in 2022 60% minder tieners dan in 2018. Die commercial bereiken 50% minder mensen in de leeftijd 18-24 jaar en een derde minder in de leeftijd 35 – 44 jaar.

Volgens ons – en ook volgens marketingprofessor Mark Ritson – alle reden dus om nu alvast na te denken hoe je dit verwachte gat in het bereik gaat opvullen. En dat zal voor elk merk anders zijn. Dat is in elk geval wat wij zien bij onze Brand Media Optimizer analyses. Een deel van het budget is te verschuiven naar online ‘televisie’kanalen zoals Youtube of Facebook en ‘on demand’. Maar deze kanalen richten zich meer en meer op micro-targetting, onder in de funnel. Terwijl het brede bereik van televisie juist boven in de funnel zit. En ook dat heb je nodig, zo signaleert ook Byron Sharp in zijn boek ‘How brands grow’.

Tegelijkertijd constateren we dat exploitanten kansen zien in het toevoegen van commercials in ‘on demand’ televisie. En daar zap je niet zo snel van weg. Bovendien worden de ‘on demand’ kanalen niet zo gepresenteerd als de gangbare TV kanalen. Je moet ze bewust opzoeken. En dan kom je ook nog grote aanbieders tegen als Disney, Amazon of Apple. Hoe kunnen de huidige zenders concurreren tegen deze giganten die het zich kunnen veroorloven om jaren lang verlies te leiden in hun strijd voor een groter kijkersaandeel. En dat doen ze zonder commercials. Hoe aantrekkelijk is dan video ‘on demand’ met commercials? Kortom de komende jaren zal een hevige strijd woeden om de kijker. En voor de marketeer dus om bereik. Alle reden om het effect van alle kanalen goed in beeld te hebben in relatie tot gedrag (sales).

Vraag hier het Engelstalige artikel van Mark Ritson op.

Bronnen:
Ebiquity jaarlijks mediarapport 2019
Kuypers van Kouteren – Brand Media Optimizer

Waarom succesvolle marketingmanagers op hun cijfers sturen

Waarom zou je beleid baseren op buikgevoel terwijl alle cijfers in het bedrijf aanwezig zijn? Wellicht wat verspreid, maar met een beetje inzet krijg je alles boven tafel. Wellicht niet direct helemaal vergelijkbaar qua periode of mediatype. Maar ook hier geldt; Met een wat inspanning is alles inzichtelijk te maken. Dus waarom zou je accepteren dat het effect van communicatie niet inzichtelijk te maken is op gedrag van je doelgroep?

Mediacijfers zijn vergelijkbaar te maken en in relatie te brengen met gedrag (sales). Daarmee kun je de media-inzet dus toetsen aan gedrag. Hierdoor voorkom je dat je soms op het eerste gezicht goedkope GRP’s inkoopt die met dit inzicht juist heel duur blijken te zijn.
Bovendien zien we dat de succesvolle manager stuurt op zijn data en daarbij zijn eigen voorkeur aan de kant zet. Lees hier de volledige blog.

Televisie en radio zijn nog niet dood, maar hoe zit het met het effect op gedrag?

In MarketingTribune (en overgenomen in Marketingfacts) verscheen recent een boeiende analyse van Sjaak Hoogkamer: Tv is dood, leve tv. (zie: https://bit.ly/2JdM1GV )

Het artikel is onder meer een inventarisatie van meningen en visies van diverse deskundigen, waaronder onderzoekers, (media)bureaudirecteuren, marketingadviseurs en marketing manager. Stuk voor stuk leggen ze de accenten die passen in hun eigen straatje, maar de rode draad is duidelijk: noch tv, noch radio ligt op sterven! Integendeel, het blijken de media te zijn die nog steeds het best in staat zijn om een doelgericht, maar toch massaal bereik op redelijk korte termijn te realiseren. Lees hier de volledige blog.

Wanneer sprak u voor het laatst met uw bureau over de ideale contactranges?

De discussie over onder- en overexposure van campagnes laait weer op in de vakpers. Of het nu over retargetting gaat of over hoe vaak moet ik nu met mijn spot op TV aanwezig zijn. Admap Magazine publiceert in de uitgave deze week een artikel ‘How Much is too much?’. Een artikel met hetzelfde thema en dito discussie. Maar spreekt u als adverteerder met uw bureau hier geregeld over?

Merkspecifiek
Natuurlijk, er is afgelopen decennia heel veel waardevol onderzoek gedaan naar effectieve contactstrategieën. Maar het zijn vaak theoretische en algemene uitkomsten. Het is nooit merkspecifiek. Lees hier de volledige column van Paul van der Veer van Couloringmedia. Of bekijk direct de website over de Brand Media Optimizer methodiek.

Kennissessie Brand Media Optimizer bij Beeckestijn Business School

Tijdens deze kennissessie hoort u van gebruikers hoe zij profiteren van de Brand Media Optimizer.

Ment Kuiper (Directeur Customer Talk) trapt af met het strategisch belang van het meten van de effectiviteit van de communicatiemix. Ook deelt hij zijn kennis over de leereffecten die tijdens dit proces ontstaan.

Verder hoor je twee boeiende praktijkcases.

Irene Boersma (Coördinator Communicatie Nationaal Fonds Kinderhulp) vertelt hoe ze met behulp van deze methode meer kinderen kunnen helpen. Een beter inzicht in bijdrage van elk individueel mediakanaal aan het donatieproces vormt hiervoor de basis.

Guido van der Spek (directeur van Carrec – specialist in autoreparaties en adviseur MKB-bedrijven) laat zien hoe je met analyses uit het verleden en door verbetering van de media-inzet en creaties wel de gewenste omzet behaald werd.

Na de kennissessie heb je geleerd dat:

  • de Brand Media Optimizer inzicht geeft in de effectiviteit en het rendement van ‘al het zenden’
  • het de samenhang verklaart tussen media, brein, gedragingen en (verkoop)gedrag op basis van eigen historische data
  • hoe je het rendement op het mediabudget met gemiddeld 5 tot 30% verbetert

Het aantal plaatsen om de kennissessie bij te wonen is beperkt. Informeer ons daarom nu al als u aanwezig wilt zijn. Mail naar info@kvank.com en we reserveren een plaats voor u. Deze kennissessie organiseren we in samenwerking met onze Brand Media Partners Colouring Media en Increase.

Wat zijn de juiste knoppen om aan te draaien?

De nieuwsgierigheid naar hoe het gedrag werkelijk is te beïnvloeden onderscheidt de marketing jongens en meisjes van de marketing mannen en vrouwen. Je ontwikkelt tenslotte niet voor niets beleid om het gedrag te beïnvloeden. Dan kun je geen genoegen nemen met een rapportage van GRP’s of bereik. En ook niet alleen met de online rapportage tot 3 cijfers achter de komma. Onlangs publiceerde SWOCC over een sessie van haar met de naam Brand Metrics. Tijdens deze sessie was de centrale vraag: hoe selecteer je de juiste knoppen waar je aan kan draaien om je merk te laten groeien? Het antwoord hierop vertoond opvallend veel overeenkomsten met onze wetenschappelijke methodiek van de Brand Media Optimizer. Niet veel later publiceren drie Amerikaanse digital organisaties een rapport waarin ze waarschuwen tegen een te sterke online focus. Dit geeft een onjuist beeld van de werkelijkheid en werkt kostenverhogend volgens hen. Ook deze conclusies kunnen wij bevestigen vanuit onze ervaringen met de Brand Media Optimizer. Lees hier de volledig blog.

Toename online kijken dwingt tot inzicht in effect op gedrag

Zenith agency publiceerde vorige week een rapport waarin ze meldt dat er een verder groei in online videokijken valt waar te nemen. Waar we nu inmiddels 67 minuten per dag naar online video kijken was dit vorig jaar nog 56 minuten. Een ontwikkeling die al langer gaande is en inderdaad zal doorzetten.

Inzicht in effect media-inzet op gedrag
Dus als je als marketeer nog geen strategie hebt waarin online spots een rol spelen wordt het serieus tijd om hier hard over na te denken. Het zal voor veel merken tot gevolg hebben dat ze een deel van hun televisiebudget overhevelen van televisiespots naar online impressies. Iets wat verrassend vaak nauwelijks gevolgen zal hebben, want over het algemeen worden er veel te veel GRP’s op televisie ingekocht.
Maar het heeft meer gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van inzicht in het verschil tussen mediaconfrontaties en boodschapconfrontaties. Of het juist online targetten, terwijl online nog te kampen heeft met probleempjes als klikfraude, nepdomeinen en affiliatefraude. Lees hier de volledige blog.

Toename online kijken dwingt tot inzicht in effect op gedrag

Hoe je met sterkere merkwaarden en minder media inzet meer afzet realiseert

Digital is hot. We weten het. Het vervult ook een prima rol in de totale media-mix. Daar komt bij dat digital prima is voor conversie en om sales te realiseren. Maar we signaleren ook dat bij merken waarbij de balans doorslaat naar online-communicatie, de kracht van het merk wordt uitgehold of dat er niet aan echte merkwaarden wordt gebouwd. Bovendien stagneert het bereik van nieuwe consumenten. Daar zijn echt de traditionele, offline (massa)media beter in.

Groei

We zien dit terug in onze Brand Media Optimizer analyses. Merken met een (volledige) online-focus preken op den duur vooral nog voor eigen parochie, namelijk de groep bestaande consumenten, vaak ook nog eens tot de beperkte groep van heavy-users. Dit terwijl uitbreiding van de kopersgroep en daarmee stijging van de omzet / afzet vooral moet komen van nieuwe gebruikers. De volledige online-focus heeft hier dus een ongewenst negatief effect op het resultaat. Deze constatering is ook te lezen in How Brands Grow deel 2 van Byron Sharp (hfdst.6) Lees hier de volledige blog.