Brand Media Optimizer

Toets uw beleid aan gedragsaspecten; sales

Verbeter uw rendement met 5% tot 30%

U ontwikkelt beleid om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Dan moet u dat beleid ook toetsen aan het gedrag. Aan sales. Op basis van diverse internationale studies is de Brand Media Optimizer methodiek ontwikkeld. Met de methodiek verbetert u het rendement van uw marketingcommunicatie tussen de 5% tot 30%.  

Fact based
De Brand Media Optimizer geeft namelijk inzicht in het verband tussen de mediadruk, mediamix en fasering en uw afzet. Dit omdat we rekening houden met het verschil tussen mediabereik en boodschapbereik. Bovendien corrigeren we het boodschapbereik ook nog op basis van de herinneringsfactor van uw merk. Het gevolg is dat u antwoord hebt op vragen zoals; 
Wat is de ideale mediamix voor mijn merk? 
Wat is de juiste mediadruk om te komen tot afzetgroei? 
Hoe werken alle mediatypen door op het gedrag (online in relatie tot offline)? 
Met welke mix, timing en fasering laat ik de omzet stijgen? 
De verbetering van het rendement van de marketingcommunicatie ligt gemiddeld tussen de 5% en 30%. 

Tailor made dashboard en uw team

Het is van belang dat we uw team meenemen in de analyse en  werkwijze. Dit begint met een backdata analyse. Door terug te kijken krijgen we snel veel informatie boven tafel. Daarop baseren we de eerste conclusies. Met die uitgangspunten gaat uw team met ons aan de slag om het rendement te verbeteren. Om de optimalisatie te borgen voor de toekomst is het van belang dat uw medewerkers leren werken volgens de methodiek. Wij helpen ze daarbij. Een praktisch hulpmiddel hierbij is het tailor made dashboard waarop ze elk moment kunnen sturen.

Bekijk hieronder de animatievideo van de BMO en download het white paper ‘Verbeter in 5 stappen het rendement van uw marketingcommunicatie met 5% tot 30%’. Op de website www.brandmediaoptimizer.com treft u alle ins en outs aan van onze methodiek.